Events

नापताैलका प्रमाण पत्र नविकरण)

 : 7 : 3

 : त्रियुगा उधाेग वाणिज्य संघ उदयपुर

B2B meeting )

 : 12 :

 : त्रियुगा उधाेग वाणिज्य संघकाे सभाहल

सिमुलेशन (कृतिम घटना अभ्यास))

 : 8 : 0

 : त्रियुगा नगरपालिका वडा नं.-६, मा.वि. देउरीकाे खेल मैदान र उदयपुर सिमेन्ट उधाेगकाे पाेखरी

कर सम्वन्धी अन्तरकृया कार्यक्रम)

 : 7 : 3

 : त्रियुगा उधाेग वाणिज्य संघकाे सभाहल

६९अाै अन्तराष्ट्रिय भन्सार दिवस २०७७)

 : 1 : 0

 : त्रियुगा उधाेग वाणिज्य संघकाे सभाहल